Tworzenie wspólnot między krajami było przez wieki dążeniem do stworzenia takich warunków, w których możliwy stanie się lepszy rozwój krajów, a współpraca między nimi będzie gwarantować lepsze wyniki gospodarcze, polityczne, społeczne. W historii znamy jednak takie przypadki, w których ta współpraca nie układała się pozytywnie, a powstające jednostki nie mogą być ocenione korzystnie.

Rosjanie śniący o potędze

Chyba każdy z naszych rodaków zgodzi się z tym, że Rosjanie to naród, który zawsze dążył do budowy swojej narodowej potęgi. Działo się tak zarówno w okresie caratu jak i po rewolucji socjalistycznej. To właśnie wtedy utworzony został Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Do założycielskich republik z roku 1922 należały rządzone przez bolszewików: Rosyjska FSRR, Ukraińska SRR, Białoruska SRR oraz Zakaukaska FSRR. W sumie teren ZSRR w różnych okresach historii składał się z 18 republik związkowych i obejmował powierzchnię blisko 22,5 mln kilometrów, zamieszkiwanych przez blisko 300 milionów ludzi.

Znaczenie ZSRR w historii

Założeniem podmiotów tworzących ZSRR było stworzenia warunków sprzyjających rozprzestrzenieniu się republik socjalistycznych na całym świecie. W praktyce jednak siła i znaczenie ZSRR urosło po wygranej w koalicji z USA oraz Wielką Brytanią II wojnie światowej. Od roku 1945 ZSRR stało się podmiotem dominującym nad całą Europą wschodnią. W strefie wpływów znalazły się poza republikami takie kraje jak Polska, Czechosłowacja, Rumunia, Węgry i sowiecka część Niemiec NRD. Od tego momentu ZSRR obok USA stało się najsilniejszym podmiotem międzynarodowej polityki, ze znaczącym wpływem na wszystkie pojawiające się konflikty zbrojne.

Upadek

Upadek ZSRR to rok 1991, gdy po swego rodzaju wiośnie ludów z lat 80-tych poszczególne kraje wybijały się na samodzielność. Ostatecznie do upadku tak zwanego kolosa na glinianych nogach doszło po tym jak społeczeństwa zrozumiały, że utopijna wizja socjalistycznego kraju nie ma większego sensu. Po upadku powstają Państwa takie jak: Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Estonia, Kazachstan, Rosja, Kirgistan, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *