Od 24 stycznia 2018 roku obowiązują zapisy zawarte w rozporządzeniu  Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. Zgodnie z nimi zmianie ulegają m. in. sposoby oznaczania środków transportujących odpady. Warto zaznaczyć, że rozporządzenie to nie ma zastosowania w przypadku transportu odpadów niebezpiecznych.

 

Dokumenty wymagane w transporcie odpadów

 

Od 24 stycznia 2018 roku odpady muszą być transportowane wraz z odpowiednią dokumentacją uprawniającą do ich przewozu. Są to przede wszystkim: karta przekazania odpadu, faktury potwierdzające sprzedaż odpadów oraz dokumentacja dotycząca transgranicznego przemieszczania odpadów. Bardzo ważne jest, aby w czasie transportu odpadów przewożący je podmiot mógł potwierdzić rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego ich przemieszczenie. Istnieje również możliwość poświadczenia ww. informacji przy użyciu innych dokumentów, np. planu przebiegu trasy z uwzględnieniem danych o przedziale czasowym oraz miejscu świadczenia usług związanych z transportem odpadów, listu przewozowego wraz ze zleceniem transportu lub innego dokumentu zawierającego dane zlecającego transport.

 

Oznakowanie środków transportu

 

Wprowadzenie zmian, których szczegółowy zapis znajduje się w rozporządzeniu miało na celu przede wszystkim minimalizację nieprawidłowości do jakich dochodziło wcześniej podczas transportu odpadów, co bezpośrednio przełoży się na poprawę bezpieczeństwa realizacji całego procesu. Ujednolicenie zasad dotyczących oznakowania pojazdów transportujących odpady, sprawia, że są one widoczne i rozpoznawalne. Oznakowanie polega na umieszczeniu w widocznym miejscu na pojeździe napisu (odpornego na ścieranie i uszkodzenia) “ODPADY” lub litery “A”.

 

Konieczność oznakowania środków przewożących odpady nie obowiązuje w przypadku, gdy podmiot lub osoba je prowadząca nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów a przewożone odpady nie znajdują się w grupie odpadów niebezpiecznych i ich masa nie przekracza 100 kilogramów.

 

Inne zalecenia dotyczące transportu odpadów

Podmiot przewożący odpady ma obowiązek zabezpieczenia ich w taki sposób, aby w żaden sposób nie doszło do ich wydostania się poza środek transportu. Chodzi przede wszystkim o pylenie, wyciek oraz wysypywanie się. Ważne też jest, aby do minimum ograniczona została uciążliwość zapachowa, a odpady w czasie transportu nie mieszały się ze sobą ani nie przemieszczały.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *