W codziennym życiu tworzy się pewne schematy postępowania. Nie robi się tego celowo, jednak dotychczasowe doświadczenie wpływa na podejmowane decyzje co do kolejności podejmowania następnych kroków w celu osiągnięcia czegoś lub rozwiązania jakiejś sytuacji. Część z tych zachowań nie jest nawet świadoma.

Algorytm to pojęcie szczególnie często wykorzystywane w matematyce i informatyce. Najogólniej ujmując, jest to z góry ustalony i uporządkowany sposób postępowania podczas rozwiązywania problemów. Uwzględnia opis danych oraz opis kolejnych kroków, które mają prowadzić do rozwiązania zagadnienia w skończonym czasie. Algorytm może być przedstawiony w formie słownej (rozwiązanie zostaje przedstawione za pomocą słów), listy kroków (prezentacja w kolejnych punktach zmierzających do rozwiązania) oraz schematu blokowego (graficzny opis poszczególnych kroków).
Matematycy, a szczególnie informatycy często posługują się algorytmami w celu rozwiązania problemu matematycznego lub napisania aplikacji komputerowej, która ma dać określony rezultat. Aplikacje takie bardzo często bazują na algorytmach, bowiem ich zadanie jest jasno sprecyzowane, a kroki dojścia do rozwiązania problemu można wypunktować. Pomiędzy nimi muszą zachodzić relacje przyczynowo-skutkowe, bo każde działanie daje określony efekt.

W życiu codziennym algorytmy stosowane są w codziennych sytuacjach. Podczas kontaktów z bliskimi (uzyskanie zgody, którą rozpoczyna się od jednego rodzica, następnie w zależności od odpowiedzi – przechodzi do drugiego), a także w życiu zawodowym. Procedury postępowania w przedsiębiorstwach bazują właśnie na algorytmach, które wynikają z określonych ustaleń danej firmy. Szczególnym przykładem są algorytmy rozmów nakazujące pracownikom wszelkich call center prowadzenie rozmowy z klientem w sposób zgodny z odgórnymi wytycznymi. Niekiedy firmy posuwają się wręcz do graficznego przedstawienia rozmowy, w innych sytuacjach ograniczają się do opisu kolejnych kroków.
Algorytmy postępowania znacznie ułatwiają życie w wielu codziennych zdarzeniach, jednak należy mieć na uwadze fakt, że nie wszystkie sytuacje da się zamknąć w skończonym schemacie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *