Jak wyglądają rokowania w przypadku czerniaka?

Rokowanie szacowane jest indywidualnie u każdego chorego. Ocenianych jest wiele cech nowotworu, jego przerzuty. Im szybsze rozpoznanie, tym większe szanse na wykrycie nowotworu w pierwszym stadium zaawansowania, co rokuje pomyślnie. Rokowanie w czerniaku zależy od wielu czynników. Głównym czynnikiem rokowniczym jest grubość czerniaka. Rokowanie jest tym gorsze, im grubszy jest czerniak. Teoretycznie cienkie czerniaki mają lepsze rokowanie, choć oczywiście bierze się pod uwagę również inne cechy zmiany.

Wpływ cech czerniaka na stan chorego

Grubość czerniaka oceniana jest z wykorzystaniem klasyfikacji Breslow, a wynik badania podaje się w milimetrach. W przypadku czerniaków o grubości mniejszej niż 1 mm znaczenie ma również liczba mitoz. Typ mikroskopowy czerniaka także odgrywa ważną rolę w rokowaniu. Guzkowe czerniaki rokują gorzej. Obecność owrzodzeń również należy do cech pogarszających rokowanie. W rokowaniu czerniaka bierze się też pod uwagę lokalizację, wiek chorego, a także naciek zapalny wokół zmiany czy naciek komórek nowotworowych.

Ocena zaawansowania czerniaka

Zaawansowanie czerniaka ocenia się wg klasyfikacji TNM. Ocenia ona grubość nacieku nowotworu (T), obecność przerzutów w węzłach chłonnych (N), a także umiejscowienie przerzutów (M). Oznacza się je kolejno – T1 (naciek mniejszy lub równy 1 mm); T2 (naciek 1,01–2 mm); T3 (naciek 2,01–4); T4 (naciek przekraczający 4 mm). Im wyższy numer T, tym grubsza zmiana. Dodatkowo można spotkać się z oznaczeniem „a” (bez owrzodzenia) i „b” (z owrzodzeniem). Kolejną cechą jest ocena węzłów chłonnych. N0 oznacza brak zajętych węzłów chłonnych, N3 to obecność przerzutów w co najmniej 4 węzłach chłonnych, a N1 i N2 to pośrednie stadia. Oznaczenie M0 świadczy o braku odległych przerzutów, M1a to przerzuty w odległych węzłach chłonnych, w skórze, w tkance podskórnej, M1b obejmuje przerzuty do płuc, a M1c do innych narządów trzewnych. Po usunięciu ogniska pierwotnego i ewentualnej biopsji węzła wartowniczego, można ocenić stopień zaawansowania czerniaka wg stopni klinicznych zgodnie ze skalą TNM, klasyfikując zaawansowanie czerniaka od 0 do IV stopnia złośliwości.

Czynniki rokownicze

Jak już wcześniej wspomniano, bardzo istotny wpływ na rokowanie chorego ma grubość zmiany pierwotnej. Najgorzej rokują zmiany przekraczające 4 mm. Istotnym czynnikiem rokowniczym jest również obecność przerzutów w regionalnych węzłach chłonnych. Bierze się pod uwagę ilość zmienionych węzłów chłonnych, typ (mikro czy makro) przerzutu, a także obecność naciekania torebki zajętego węzła chłonnego. Najgorzej rokują chorzy z odległymi przerzutami i dodatkowo wysoką aktywnością dehydrogenazy mleczanowej.

 

A: lek. Agnieszka Widera

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *