Cały XX wiek to czas dążenia, po kolejnych konfliktach zbrojnych, do zabezpieczania pokoju na świecie. W kolejnych dziesięcioleciach pojawiały się nowe pomysły na ustanowienie ładu na świecie i stworzenie warunków gwarantujących pokój. Wśród kluczowych jednostek znajduje się między innymi Organizacja Narodów Zjednoczonych, jednak istotne staje się również zabezpieczenie wojskowe, co wyraża się w istniejących obecnie sojuszach.

Bezpieczeństwo pod przewodnictwem USA

NATO – organizacja traktatu północnoatlancykiego to pomysł na polityczno – wojskowy sojusz, który miał stać się militarną obroną przed atakiem ze strony ZSRR i państw satelickich zorganizowanych od 1955 w Układzie Warszawskim.

Po zakończeniu II Wojny Światowej struktury kolejnych Państw podzieliły się na dwa obozy polityczno – wojskowe. Obóz Zachodniej Europy w połączeniu z USA i Kanadą dążył do stworzenia warunków bezpieczeństwa, które pozwoliłyby uniknąć kolejnych światowych konfliktów zbrojnych. W ten sposób pojawił się pomysł na Trakt Połnocnoatlantycki podpisany w 1949, który stał się podstawą organizacji NATO. W momencie zawiązania Traktu należało do niego 12 Państwa, obecnie jest to 29 krajów, w tym również część krajów należących przed laty do bloku Układu Warszawskiego.

Po upadku ZSRR należy pokreślić, że NATO pod przewodnictwem USA pełni istotną rolę stabilizacyjną, zajmuje się podejmowaniem działań zmierzających do sprawnego wygaszania pojawiających się lokalnych konfliktów.

Wzajemne gwarancje bezpieczeństwa

Kluczowe dla funkcjonowania NATO są przepisy o wzajemnej interwencji w przypadku ataku na jeden z krajów należących do organizacji. To właśnie wzajemne gwarancje bezpieczeństwa składane przez poszczególne kraje należące do NATO sprawiają, że na świecie panuje względny spokój, gdy chodzi o konflikty zbrojne. Oprócz tego NATO to również wsparcie techniczne w zakresie wojskowości pomiędzy k rajami członkowskimi oraz wspólne ćwiczenia pozwalające na wypracowanie sprawnej reakcji na wypadek konfliktów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *