Gdy klient salonu samochodowego wyjeżdża z niego swoim nowym autem, rozpiera go duma, a świat wydaje się piękny. Mina mu nieco rzednie, gdy przychodzi proza życia, czyli konieczność wykupu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Teoretycznie: im droższa maszyna, tym więcej kosztuje jej ubezpieczenie.

Wszyscy płacący zrzucają składkę się na odszkodowanie

 

Polisę OC na samochód trzeba opłacić. Tak stanowi ustawa o obowiązkowych ubezpieczeniach z 2003 roku. Dowód opłacenia składki kierowca powinien zawsze mieć przy sobie, kiedy prowadzi auto. Uniknie wtedy problemów. Brak stosownego dokumentu oznacza bowiem mandat. Taka sytuacja podczas kontroli drogowej na pewno będzie też kosztować kierowcę sporo nerwów.

By do niej nie dopuścić, warto wkładać potwierdzenie zawarcia umowy do etui wraz z dowodem rejestracyjnym. Dzisiaj nie jest to wcale trudne, gdyż firmy ubezpieczeniowe dają klientom taki pokrowiec. Poza tym drukują dowód opłacenia polisy OC w kompaktowych wymiarach. Czasy, gdy trzeba było składać w kostkę kartkę formatu A4, się skończyły.

Dlaczego trzeba wykupić ubezpieczenie samochodu? By odpowiedzieć na to pytanie, warto wiedzieć, na co przeznaczane są składki. Otóż pokrywa się z nich likwidację szkód powstałych w trakcie zdarzeń drogowych. Jeśli kierowca spowoduje wypadek i ucierpią w nim osoby, np. doznają uszczerbku na zdrowi albo majątku rzeczowym, to z m.in. jego składki wypłaca się odszkodowanie.

Oczywiście zastosowanie ma tutaj zasada solidarności. Ci, którzy jeżdżą bezkolizyjnie, zrzucają się na pokrycie powstałych strat. Tak samo dzieje się w przypadku innych ubezpieczeń. Dzięki temu sprawca wypadku nie musi się obawiać, że pójdzie z torbami. Z mocy prawa wszystkie ubezpieczenia OC samochodu mają jednakową sumę gwarancyjną. Dla szkód osobowych wynosi ona 5 mln euro, natomiast majątkowych – 2 mln euro.

Ochrona ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej właściciela pojazdu mechanicznego obowiązuje zawsze. Nie ma znaczenia, czy powstanie w trakcie poruszania się tegoż pojazdu (uczestnictwa w ruchu drogowym), czy w czasie postoju.