Komórki macierzyste są niewyspecjalizowanymi komórkami, które z czasem będą budowały tkanki i narządy w organizmie.

Czym są komórki macierzyste?

Komórki macierzyste są niewyspecjalizowanymi komórkami, które z czasem, w procesie różnicowania się, będą budowały tkanki, narządy, a tym samym całe układy w ludzkim organizmie. Powstają w ciągu życia człowieka, jednak najwięcej jest ich w życiu płodowym. Stąd jedną z najczęstszych metod gromadzenia komórek macierzystych jest ich pobieranie z naczyń zlokalizowanych w sznurze pępowinowym, zaraz po urodzeniu się dziecka. Komórkami macierzystymi można leczyć wiele schorzeń. Przeszczep komórek macierzystych jest wykorzystywany w leczeniu wielu poważnych chorób. Komórki macierzyste wykorzystywane są głównie ze względu na właściwości regeneracyjne do wykonywania przeszczepów.

Zastosowanie komórek macierzystych

Dzięki zdolności komórek macierzystych do różnicowania się, mają one ogromne znaczenie w procesie leczniczym wielu poważnych chorób. Uważa się, iż stanowią przyszłość medycyny. Najczęściej wykorzystuje się je w leczeniu chorób nowotworowych, metabolicznych oraz układu sercowo-naczyniowego. Ich zastosowanie polega na wykonywaniu dwóch rodzajów przeszczepów: autologicznych i allogenicznych.

 

Przeszczep autologiczny jest to przeszczep komórek macierzystych od tej samej osoby. Przeszczep allogeniczny to z kolei przeszczep komórek, których biorcą jest osoba blisko spokrewniona z dawcą.

Przeszczepy autologiczne stanowią około 60% wszystkich przeszczepów, a ich powodzenie waha się między 75 a 80%. Głównie wykorzystywane są w leczeniu różnego rodzaju odmian białaczek, zarówno ostrych, jak i przewlekłych.

 

Do innych chorób, które leczy się za pomocą omawianych przeszczepów, należą:

  • zespoły rozrostowe układu chłonnego,
  • zespoły mielodysplastyczne,
  • zespoły mieloproliferacyjne,
  • wrodzone anomalie erytrocytów, czyli czerwonych krwinek,
  • wady histiocytów,
  • wady fagocytów,
  • nowotwory złośliwe narządów litych,
  • wrodzone choroby układu immunologicznego (odpornościowego),
  • niektóre choroby wrodzone.

 

Przy użyciu komórek macierzystych leczy się około 80 jednostek chorobowych. To jednak dopiero początek, gdyż cały czas trwają badania nad zastosowaniem komórek macierzystych. Krajem najbardziej nastawionym na rozwój medycyny związanej z wykorzystaniem komórek macierzystych są Stany Zjednoczone.

 

Komórki, które są pobierane z krwi pępowinowej, wykazują dziesięciokrotnie lepsze działania regeneracyjne, niż te pobierane z krwi obwodowej czy szpiku kostnego. Ze względu na rozwój medycyny i obiecujące wyniki badań, warto jest deponować krew pępowinową, gdyż może ona w przyszłości wyleczyć ciężką chorobę dziecka lub uratować życie komuś bliskiemu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *