W nauce sformułowano wiele definicji mitu, ta najbardziej literacka, szkolna definicja określa mit jako opowieść o bóstwach i istotach nadprzyrodzonych, przekazywaną ustnie przez członków danej społeczności. Mit powinien zawierać wyjaśnienie sensu istnienia świata i ludzi, opowiadać o doświadczeniach zbiorowych i indywidualnych. Mit to też anonimowa opowieść o postaciach nadprzyrodzonych współistniejących z człowiekiem, posiadających wiele cech człowieczych i wiele nadprzyrodzonych.

Samo słowo pochodzi z języka greckiego a oznaczało w starożytnej Grecji opowiadanie. Ok. VI wieku p.n.e. określenia mit zaczęto używać tylko do opowiadania fikcyjnego w przeciwieństwie do terminu logos, które nazywało w ten sposób wydarzenie rzeczywiste. Termin mit ograniczono do opowiadań o przygodach bogów i herosów .
W XIX termin mit przeniknął do języka potocznego w znaczeniu, jakim używamy je do dzisiaj i nazywa zmyśloną historię, błędne przypuszczenia, czy przesądy.

W znaczeniu literackim warto pamiętać, że mit nie jest odrębnym gatunkiem literackim. Treść zawarta w micie może zostać wyrażona w każdym, dowolnym rodzaju literackim. Mit jest anonimowy. Wywodzi się przecież z tradycji ustnej i chociaż jego treść może zostać spisana i przetwarzana w utworach wielu autorów, nigdy nie przypisze się im autorstwa. W micie muszą pojawić się istoty nadprzyrodzone, działające poza znanym nam literackim systemem przyczynowo-skutkowym. W micie nie ma okoliczności określających czas i miejsce, akcja najczęściej poprzedza bliżej nieokreślone zdarzenie w historii. Mit tak naprawdę będzie zrozumiały dopiero wtedy, gdy zapoznamy się z mitologią, czyli zbiorem mitów danej literatury. Dopiero mitologia ukazuje wszystkie powiązania postaci boskich i herosów, czasem ludzi. Poznajemy ich hierarchię i stałe przypisywane poszczególnym postaciom cechy.

Według niektórych literaturoznawców mit nigdzie nie występuje w postaci „czystej”. Nawet pierwszy przekaz byłby dla nas już przetworzonym tekstem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *