Category:

Co to jest mit

W nauce sformułowano wiele definicji mitu, ta najbardziej literacka, szkolna definicja określa mit jako opowieść o bóstwach i istotach nadprzyrodzonych, przekazywaną ustnie przez członków danej społeczności. Mit powinien zawierać wyjaśnienie Czytaj artykuł

Posted On :